CAJEI - Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista

Presentació de la campanya "Subversió per la llibertat" a Capellades

 

En què consisteix la campanya?

 

Davant la constatació d'una problemàtica i unes preocupacions comunes dins les Assemblees de Joves, on moltes d'elles ja havien iniciat diverses campanyes o accions en front una simbologia determinada a nivell local, sorgeix l'oportunitat d'engegar la següent campanya a nivell nacional, Subversió per la Llibertat.

 

La CAJEI amb aquesta campanya nacional pretenem evidenciar, denunciar i acabar amb tota simbologia commemorativa de temps del franquisme, simbologia opressora o impositiva de l'estat espanyol i francès vers al nostre país, cultura i poble. Una campanya de subversió contra aquells símbols que de forma visual romanen en els nostres paisatges amb total impunitat i normalitat, mostrant diàriament el poder al que estem sotmesos, per recordar-nos quina història ens pertoca i a quin estat pertanyem.

 

Aprofitant l'actual situació conjuntural, on les onades de reivindicació espanyolista són constants o hi continuen sent presents, trobem necessari una línia d'actuació amb forma de campanya que aporti resultats immediats, resultats visibles per a l'opinió pública i de modificació de l'entorn, a curt termini. Una campanya nacional basada en accions dinàmiques que responen a aquells estímuls reprimits pel conjunt dels joves catalans, propiciant la mobilització del jovent al carrer i un implicació en la lluita. Es tracta d'una campanya que a partir d'accions engrescadores i simbòliques, recuperarà la lluita al carrer, la lluita del jovent.

 

La Campanya a Capellades

 

 

A nivell nacional la campanya ha anat enfocada en retirar les plaques del “Ministerio de la vivienda”, reclamar canvis de nom de carrers o denunciar l'existència de monuments franquistes.

 

Aquí a Capellades la campanya no ha estat possible enfocar-la per aquests fets ja que l'any 79 ja es van canviar els noms dels carrers promogut per una associació de veïns anomenada “La veu de la Vila ”. Les plaques del “Ministerio de la Vivienda ” ja les va retirar en el seu moment “L'Espurna”. I a Capellades no hi ha existència de cap monument franquista actualment per poder denunciar la seva existència que sapiguem.

 

Per tant, nosaltres hem volgut encarar la campanya centrant-nos amb el tema de l'escut de Capellades. El motiu pel qual hem triat l'escut és perquè creiem que l'escut actual és una herència de l'escut del 1939, que va servir per abolir l'escut que va ser oficial a Capellades durant la guerra civil. L'any 1978 amb les primeres eleccions municipals l'única modificació que va patir l'escut va ser l'addició de colors. Es va decidir mantenir l'escut ja que ja era semblant a l'anterior del 1936. El 27 d'octubre de l'any 1988 es va normalitzar l'escut tal com manava la generalitat. A la miranda del Novembre de 1988 hem trobat el següent article:

 

Al ple municipal del 27 d'octubre del 1988, s'acceptà la reforma de l'escut heràldic. Capellades no tenia escut heràldic aprovat i l'anagrama que s'emprava era el resultat d'unes transformacions al llarg del temps, algunes de les quals no tenien base històrica. L'heraldista Sr. Armand de Fluvià de la Direcció General de l'Administració Local en aquelles dates, després d'un llarg estudi, va determinar el que hauria d'ésser l'escut heràldic de Capellades, posteriorment, l'Institut d'Estudis Catalans de la Generalitat de Catalunya, informà favorablement del projecte de l'escut. S'exposà al públic per un període d'un mes, per tal que es poguessin presentar al·legacions que pel seu fonament tinguessin la possibilitat d'alterar la viabilitat de l'estudi I la seva aprovació definitiva.

 

Escut heràldic: D'atzur, dues capelles formades per dos arcs sostinguts sobre un repeu per tres columnes d'argent. Dins la capella de la destra una creu llatina d'or I dins de la sinistra una corona reial d'or ressaltant sobre un ceptre flordelisat d'or posat en banda; acompanyades al cap d'un capell de capellà de sable. Per timbre una corona mural de la vila.

S'aprovà el 23 de gener del 1989.”

 

Denunciem que el 1939 es va imposar l'escut que actualment hi ha a les plaques dels carrers de Capellades originari del SXIX amb unes petites modificacions. Tot i que el 1978 es reafirmés, creiem que el consistori no va donar opció a triar cap altre escut que l'oficial del 1939-1978, fent que es mantingués un escut poc representatiu dels vilatans del nostre poble. El mateix va passar amb l'escut proposat pel senyor Armand de Fluvià el 1988, ja que no es va sotmetre a referèndum l'elecció de l'escut capelladí tot i que com hem dit va estar en exposició pública durant un mes.

 

Per això des de l'AJC reivindiquem fermament l'escut de Capellades del 1936 el qual considerem que conté símbols no excloents i representatius de tots els vilatans i vilatanes com són el barret del Capelló i el Molí Paperer. Recordem que en l'època de la república la societat civil tenia una consciència de classe i nacional que ara no es té i en el qual ens hi sentim més representats que en la democràcia actual.

 

Tot i que nosaltres per la nostra ideologia defensem l'escut del 1936, creiem que el mètode d'elecció de l'escut hauria de ser obert i hauria de passar per un referèndum. El nou escut hauria de ser un escut laic ja que un escut religiós exclou una part de la societat capelladina.

 

 

Que s'ha fet fins ara?

 

L'1 de Novembre vam iniciar la campanya enganxant l'escut del 1936 sobre dels escuts que actualment hi ha a les plaques dels carrers de Capellades. El motiu pel qual vam realitzar l'acció va ser crear un debat al poble sobre l'origen i la representativitat de l'actual escut.

 

Ens definim com una organització juvenil de l'esquerra independentista i entenem que el nostre objectiu és mostrar la nostra feina i crear el debat a la societat utilitzant els mitjans que tenim a les nostres mans.

 

 

Properes accions

 

Els dies 23 i 30 de Novembre realitzarem concentracions a la Plaça Jacint Verdaguer donant a conèixer la nostra reivindicació al poble i convidant a la resta de vilatans a fer força perquè la campanya tiri endavant.

 

També hi ha previstes unes jornades de lluita durant els dies 6, 7 i 8 de desembre denunciant un dels símbols espanyols que avui dia encara ens oprimeix com a poble que és la constitució espanyola.

CAJEI. Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista

copyleft 2004

- deal7