CAJEI - Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista

Enllaços

Defensa del Territori

Estudiantil

Antirepressiu

Laboral

Feminisme

Llei d'estrangeria

Llengua i Cultura

Organitzacions Independentistes

Lluita antipatriarcal

Contra-Informació

Lluita municipal

Formació política

Desobediència

Organitzacions juvenils d'altres països

CAJEI. Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista

copyleft 2004

- deal7